Bouwfasen

w001-tralles-huislatenontwerpen-bouwtekening-woning-schetsontwerpen (1)
20170727 impressie 2 kopie
nieuwbouw woning Denekamp 3
20171218 impressie 1 zonder logo
B3a-15-071 SATERSLO BOUW 2

Van ontwerp tot wonen

Welke stappen moeten er genomen worden alvorens uw droomhuis gebouwd kan worden?

1. Inspiratie en Haalbaarheid

Voordat u kunt beginnen aan het ontwerp van uw droomhuis is het praktisch om uw wensen en eisen te inventariseren en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vragen op hoe u wilt wonen en wat een huis mag kosten zijn erg belangrijk. Dit kunt u praktisch vastleggen in  moodboards of eenvoudig door het gebruik van Pinterest. Ook de plek waar u wilt bouwen is van belang. Naast de oriëntatie van uw woning op bijvoorbeeld de zon, uw tuin en de toegang tot uw woning,  kunt u kijken of uw droomhuis aan de regels van het bestemmingsplan en welstandscriteria voldoet.

2. Schetsontwerp

Een schetsontwerp is een eerste ontwerp van uw woning waarop uw wensen zichtbaar worden gemaakt. Deze schetsen bestaan uit globaal  gemaatvoerde platte gronden, en aanzichten van de woning. Deze maken het mogelijk om uw wensen te ordenen en inzichtelijk te maken.Het kan ook een hele fijne basis zijn bij de aankoop van een kavel, een eerste gesprek met de gemeente of een aannemer. Welke afmetingen moet uw droomhuis hebben om op het gewenste kavel te passen   en past dit in het plaatje van het bestemmingsplan en voldoet het aan de welstandseisen?

3. Voorlopig ontwerp​

Als alle wensen zijn geïnventariseerd wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit is al een redelijk gedetailleerde ontwerptekening met alle maatvoeringen, alle gevels, plattegronden, principe doorsneden en enkele 3D afbeeldingen. Ook wordt er een aanzet gemaakt voor de gewenste materialen. Deze tekening kan worden ingediend als  vooroverleg bij de gemeente, ookwel  welstands- en ruimtelijke toets.

BESTEL ALLE TEKENINGEN IN ONZE

WEBSHOP

welstand

4. Welstand gemeente

Voordat u kunt beginnen aan het ontwerp van uw droomhuis is het praktisch om uw wensen en eisen te inventariseren en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vragen op hoe u wilt wonen en wat een huis mag kosten zijn erg belangrijk. Dit kunt u praktisch vastleggen in  moodboards of eenvoudig door het gebruik van Pinterest. Ook de plek waar u wilt bouwen is van belang. Naast de oriëntatie van uw woning op bijvoorbeeld de zon, uw tuin en de toegang tot uw woning,  kunt u kijken of uw droomhuis aan de regels van het bestemmingsplan en welstandscriteria voldoet.

5. Omgevingsvergunning (Definitief Ontwerp)

De omgevingsvergunning werd voorheen de bouwvergunning genoemd. Deze vergunning wordt door de gemeente verleent en geeft toestemming om uw bouw te realiseren. Zodra de gemeente akkoord is met het voorlopig ontwerp kan de definitieve bouwaanvraag worden voorbereid. Dit is het technisch uitwerken van het ontwerp. Beeldbepalende details krijgen vorm in de tekeningen. Maar ook de bouwbesluittoets, de energieprestatieberekeningen (BENG) en milieuprestatieberekeningen worden verzorgd. De constructieberekeningen  worden door een constructeur gemaakt.Dit alles wordt als één pakket ingediend  bij de gemeente. Wij kunnen dit voor u coördineren en vervolgens als gemachtigde de aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgen.

6. Technisch ontwerp

Als het plan definitief akkoord is gegeven door de gemeente, kan het definitief ontwerp uitgewerkt worden in een technisch ontwerp . Hierin worden de bouwkundige specificaties van de woning bepaald en in een technische omschrijving gezet. Eventuele detailtekeningen worden toegevoegd en alle  materialen worden omschreven die door u als opdrachtgever gewenst zijn. Dit document tezamen met de tekeningen en berekeningen vormen een goed uitgangspunt  om prijzenop te vragen bij verschillende aannemers.

bekijk de

pakketten

7. Hulp bij de keuze van uw aannemer / bouwer

Met alle informatie die u nu heeft, kunt u  bij meerdere aanbieders prijzen opvragen. Hierbij is het van belang dat u voordat u alle stukken deelt, eerst kennis heeft gemaakt met uw toekomstige bouwer. Het gevoel speelt een belangrijke rol in de keuze. Het technisch ontwerp en alle tekeningen geven een goed beeld, zodat potentiële aannemers gaan rekenen met dezelfde informatie, materialen en uitgangspunten. U krijgt een passend vergelijk om een weloverwogen keus te maken in de bouwer van uw droomhuis. De bouwer komt vervolgens met een begroting. Deze moet uiteraard goed gecontroleerd en vergeleken worden. Wie is voor uw woning de beste aanbieder? Natuurlijk kunnen wij u hierbij adviseren en een coördinerende rol innemen. Dit is een belangrijke beslissing, immers u bouwt niet jaarlijks een nieuw huis.

8. Bouwbegeleiding

Als de keuze voor de aannemer/bouwer is gemaakt dan kan de bouw van uw droomhuis beginnen! Ook hier is het belangrijk dat u als huiseigenaar de bouw blijft controleren en op de hoogte blijft van wat er gedaan wordt. U kunt dan eventueel ingrijpen als dit nodig blijkt. Voor deze fase kunt u ook een bouwbegeleider inschakelen. Deze persoon kan in opdracht van u het hele proces coördineren en begeleiden. Oa bouwvergaderingen voorzitten, afspraken vastleggen, facturen controleren en de oplevering van uw woning verrichten.

9. Wonen

Gefeliciteerd … uw woning is klaar! U kunt nu gaan genieten van uw nieuwe huis. Veel woonplezier! En mocht u in de toekomst denken aan een verbouwing … u weet ons nu te vinden!

10. Contact

Heeft u vragen over bovenstaande bouwfasen of over uw specifieke bouwwensen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

hEEFT U VRAGEN BEKIJK DE

VEELGESTELDE VRAGEN

BEL ME NU
+
Bel mij!