FAQs

Veel Gestelde Vragen

Een vooroverleg wordt ingediend via het omgevingsloket. Dit is een digitale omgeving waarin de overheid de vergunningen regelt. Wij helpen u graag om voor u een vooroverleg in te dienen.
Op dit moment duurt de voorbereiding (ontwerp + vergunning) meestal een half jaar en is de bouwtijd zes tot negen maanden. Dit is momenteel sterk afhankelijk van de capaciteit van de aannemer, de te leveren materialen en het bouwsysteem.
We kunnen een IFC bestand voor u maken. Dit doen we op maat. Neem hiervoor contact met ons op.
We kunnen onze ontwerpen in verschillende formaten exporteren. Wilt u een dwg of iets anders, neem contact op voor de mogelijkheden.
Op dit moment kunt u alleen nog maar tekeningen downloaden in het pdf formaat. We werken hard aan deze webshop en proberen binnenkort ook dwg’s aan te bieden.
Een kavelpaspoort is een samenvatting met de meest belangrijke regels uit het bestemmingsplan en welstandsnota. Veelal in Jip en Janneke taal geschreven. Dit kavelpaspoort wordt bij de aankoop van een bouwkavel geleverd. Let wel op, veel kavelpaspoorten bevatten niet alle informatie waardoor soms verwarring ontstaat over wat u mag bouwen. Wij adviseren altijd ook naar het bestemmingsplan te kijken en tevens naar de regels voor vergunningsvrij bouwen.
Vergunningsvrij bouwen is bouwen zonder omgevingsvergunning. De overheid heeft vergunningsvrije regels bedacht om de regeldruk te verminderen. Of u vergunningsvrij mag bouwen kunt u vinden in bijlage II van het “Besluit Omgevings Recht” ookwel BOR bijlage II genoemd. U kan de Bor vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2022-03-02/0
In eerste instantie moet een bouwtekening aan de geldende regels van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan of welstandsnota voldoen. Hiervoor kunt u een vooroverleg aanvragen bij uw gemeente. Deze zal de tekening toetsen. Als deze akkoord is kan de omgevingsvergunning klaar gemaakt worden. Deze tekening moet dan voldoen aan de indieningsvereisten die in de wet staan. Veelal platte gronden, gevels, doorsneden, details, constructieve berekeningen, bouwbesluit, beng berekening, productinformatie en alle gegevens die nodig zijn om aannemelijk te maken dat het bouwwerk zal voldoen aan de regelgeving.
De welstand is een begrip die betrekking heeft op de mate waarin een bouwplan architectonisch past in de omgeving. Bouwplannen en ontwerpen worden door de welstandscommissie hierop getoetst. De criteria waarop getoetst wordt staat veelal in de welstandsnota, beeldkwaliteit- of beeldregieplan. De welstandscommissie is een adviesorgaan die door de gemeente wordt ingehuurd voor advies. Zij geven onafhankelijk advies over het te bouwen plan.
Het bestemmingsplan bestaat uit o.a. een bestemmingsplankaart en bestemmingsplanregels. Hierin kunt u lezen hoe een bepaalde ruimte gebruikt mag worden (wonen, bedrijven, detailhandel etc.) Ook staan hierin de regels van wat u mag bouwen. Bestemmingsplannen is gemeentelijk beleid en per gemeente verschillend. In Nederland staan de meeste bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl hierin kunt u vinden welke regels voor uw kavel van toepassing zijn. In de toekomstige omgevingswet zullen deze bestemmingsplannen vervangen worden door omgevingsplannen.
Geverifieerd door MonsterInsights