Wat is vergunningsvrij bouwen?

Vergunningsvrij bouwen is bouwen zonder omgevingsvergunning. De overheid heeft vergunningsvrije regels bedacht om de regeldruk te verminderen. Of u vergunningsvrij mag bouwen kunt u vinden in bijlage II van het “Besluit Omgevings Recht” ookwel BOR bijlage II genoemd. U kan de Bor vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2022-03-02/0

Geverifieerd door MonsterInsights