Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan bestaat uit o.a. een bestemmingsplankaart en bestemmingsplanregels. Hierin kunt u lezen hoe een bepaalde ruimte gebruikt mag worden (wonen, bedrijven, detailhandel etc.) Ook staan hierin de regels van wat u mag bouwen. Bestemmingsplannen is gemeentelijk beleid en per gemeente verschillend. In Nederland staan de meeste bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl hierin kunt u vinden welke regels voor uw kavel van toepassing zijn. In de toekomstige omgevingswet zullen deze bestemmingsplannen vervangen worden door omgevingsplannen.

Geverifieerd door MonsterInsights