Services

Schetssessie

Middels een schetssessie brengen we uw wensen en gedachten in beeld. Dit betekent dat u direct kunt zien hoe het ontwerp eruit gaat zien. Ook heeft u direct invloed op het ontwerpproces, u kunt vertellen wat u mooi vindt en wat u niet mooi vindt. Na de schetssessie zijn de meeste uitgangspunten (gevels + platte gronden) bepaald. Indien gewenst kunnen we een onafhankelijke bouwkosten indicatie laten maken door een bouwer uit ons netwerk.

Vooroverleg gemeente

Op basis van de door u gekozen tekening kunnen we wijzigingen aanbrengen om zo tot een  “definitief” Voorlopig Ontwerp  (VO) te komen. Dit ontwerp kunnen we namens u bij de gemeente neerleggen voor een eerste Ruimtelijke en Welstands toets, ook wel vooroverleg genoemd. Indien dit akkoord is gaan we door naar de Definitief Ontwerp fase (DO)

Omgevingsvergunning

Zodra de gemeente akkoord is, kunnen we de bouwaanvraag voorbereiden. Dit is het technisch uitwerken van het ontwerp. Beeldbepalende details worden verder uitgewerkt in tekeningen. De bouwbesluittoets, energieprestatie berekeningen en milieuprestatieberekeningen worden verzorgd. Daarnaast worden de berekeningen die gemaakt worden door een constructeur door ons gecoördineerd. Wij zullen als gemachtigde verder de aanvraag van de omgevingsvergunning voor u verzorgen.

BEL ME NU
+
Bel mij!